No
Līdz
Izbraukšana

Vīza

Lai noformētu viesošanās vīzu uz Baltkrieviju nepieciešama sekojoša informācija un dokumenti:

  • 1 fotogrāfija 3,5 cm x 4,5 cm uz balta fona;
  • pase ar tukšām vīzu lapām;
  • darbavietas adrese, amats, telefons;
  • dzīvesvietas adrese, telefons, ģimenes stāvoklis, laulātās personas vārds un uzvārds, dzimšanas dati un vieta, pilsonība, sievietēm - meitas uzvārds;
  • personas, kura uzaicina, vārds un uzvārds;
  • personas, kura uzaicina, adrese, telefons;
  • obligātās apdrošināšanas polise (1 eiro par 2 dienām).

 Atkarībā no ceļošanas mērķa uz Baltkrievijas Republiku var būt atvērta:


Citu jautājumu gadījumā, vīzas noformēšanai (kuri nav norādīti iepriekš) lūdzam griezties pieņemšanas laikā uz konsulāta nodaļu Vēstniecībā.

Baltkrievijas Republikas vīzas uzturēšanās derīguma termiņš dalās uz īstermiņa (līdz 90 dienām) un ilgtermiņa līdz 90 dienām.

Konsulāta maksas summa ir atkarīga no derīguma termiņa un iebraukšanas daudzuma. Konsulāta maksa par vīzas izsniegšanu tiek apmaksāts eiro, dokumentu iesniegšanas dienā.

Dalībvalstu pilsoņi no Eiropas Savienības un citu valstu biznesa un apmeklētāju vīzas uz Baltkrievijas Republiku ar derīguma termiņu līdz 30 dienām var tikt noformētas bez ielūguma.

Saskaņā ar līgumu starp Baltkrievijas Republikas vēstniecību un Latvijas Republikas vēstniecību par pilsoņu abpusējiem braucieniem no 31 janvāra 2008gada,Latvijas Republikas iedzīvotāji bez pilsonības, un personas, kuras patstāvīgi dzīvo Latvijas Republikas teritorijā, un personas, kurām ir nepilsoņa status Latvijas Republikā, tiek atbrīvoti no pienākuma par reģistrēšanās nepieciešamību Baltkrievijas Republikas teritorijā uz periodu no ierašanās dienas līdz 30 dienām ar migrācijas karti, kura, tiek noformēta iebraukšanas laikā Baltkrievijas Republikā.

Reģistrācijai, derīguma termiņa pagarināšanai, un arī nozaudēšanas gadījumā migrācijas kartes, ir jāgriežas pilsonības un migrācijas lietas pārvaldē pēc uzturēšanās vietas ārzemju pilsoņa Baltkrievijas Republikā.

VĪZAS ANKETĒS:

1. krievu un latviešu valodā

2. baltkrievu un angļu valodā