Izvēlne

ATKARĪBĀ NO IEGĀDES LAIKA UN BRĪVO VIETU SKAITA

ATLAIDES BRAUKŠANAS MAKSAI ATKARĪBĀ NO BRAUKŠANAS DOKUMENTU IEGĀDES LAIKA UN BRĪVO VIETU SKAITA VILCIENA VAGONOS

Braukšanas maksas aprēķināšanai braucieniem Baltkrievijas dzelzceļa formējuma vilcienā Nr.87/88 Minska-Rīga starptautiskajā satiksmē starp Baltkrievijas Republiku un Latvijas Republiku, 2020.gadā tiek piemērota Dinamisko tarifu regulēšanas un pieprasījuma stimulēšanas sistēma.

Kopš 2019. gada februāra, Dinamisko tarifu regulēšanas un pieprasījuma stimulēšanas sistēma tiek piemērota arī braukšanas maksas aprēķināšanai braucieniem Baltkrievijas dzelzceļa formējuma kupejas vagonos un
SV vagonos, kas kursē satiksmē Minska-Rīga Ukrainas dzelzceļa formējuma vilciena Nr.31/32 Kijeva-Minska-Viļņa-Rīga sastāvā.

Braukšanas maksa tiek noteikta atkarībā no braukšanas dokumentu iegādes laika (jāņem vērā dienu skaits pirms vilciena atiešanas) un brīvo vietu skaita vilciena vagonos.

Maksimālā atlaide 30% apmērā tiek noteikta braukšanas dokumentu pārdošanas sākuma datumā – 45 diennaktis pirms vilcienu Nr.87/88 un Nr.31/32 atiešanas no Minskas un Rīgas.

Samazinoties brīvo vietu skaitam vilciena vagonos, braukšanas maksa palielinās līdz standarta braukšanas maksai, iegādājoties braukšanas dokumentus piecas vai mazāk diennaktis pirms vilciena atiešanas, tiek piemērots 5% uzcenojums.

Augstākminētās atlaides un uzcenojumi papildus piemērojami Baltkrievijas dzelzceļa noteiktajām atlaidēm vietkartes maksai braucieniem vilciena Nr.87/88 vietkaršu vagonu sānu vietās (vietas 37 – 54) un nav piemērojami:

  • organizēto pasažieru grupu braucieniem;
  • pasažieru braucieniem iekšzemes satiksmē (Baltkrievijas teritorijā vai Latvijas Republikas teritorijā).