LDZ Cargo
Dzelzceļa uzziņas 80001181

ROKAS BAGĀŽAS un DZĪVNIEKU PĀRVADĀŠANA starptautiskā satiksmē ar NVS valstīm, Lietuvu un Igauniju

Atļauts


  • < 36 kg

    Bez maksas pārvadājamās rokas bagāžas kopējais svars nedrīkst pārsniegt 36 kg (uz pilnu vai bērnu braukšanas dokumentu).

  • < 200 cm

    Elektronisko, sadzīves, videotehniku un audiotehniku drīkst pārvadāt kā rokas bagāžu, ja to izmēri trīs dimensiju summā nepārsniedz 200 cm.

  • Ratiņi

    Kā rokas bagāžu virs noteiktās normas atļauts pārvadāt saliekamos bērnu un invalīdu ratiņus, ja bērns vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kam paredzēti šie ratiņi, brauc šajā vilcienā.

Dzīvnieki

Pasažierim aizliegts pārvadāt sev līdzi dzīvniekus, izņemot mājdzīvniekus (suņus, kaķus, putnus), kam ir atbilstošie veterinārie dokumenti.

Mājdzīvniekus drīkst pārvadāt tikai kupejas vagona atsevišķā kupejā, ne vairāk par 2 dzīvniekiem. Turklāt pasažierim ir jāmaksā par braukšanu pēc kupejas vietu skaita pēc pilnā tarifa.

Ja pārvadātajam nevar piešķirt atsevišķu kupeju dzīvnieku pārvadāšanai, tad šāds pārvadājums nav pieļaujams.

Sīkajiem mājdzīvniekiem un putniem jābūt ievietotiem būrīšos, kastēs vai grozos un izvietotiem rokas bagāžai paredzētajās vietās.

Suņiem, kas neceļo atsevišķā somā, grozā vai kastē, jābūt uzpurnim un pavadai.

Pasažierim pašam jārūpējas par rokas bagāžas saglabāšanu, kā arī par kopā ar viņu pārvadājamiem sīkajiem mājdzīvniekiem (suņiem, kaķiem, putniem).

Pasažieris atbild par pārvadājamo dzīvnieku vai putnu sanitārās higiēnas prasību ievērošanu, un viņam jānodrošina atbilstoša vagona uzkopšana.NB!

Rokas bagāža, kuras svars lielāks par pieļaujamo, bet nepārsniedz 50 kg, pasažierim jānoformē kā bagāža un jāsamaksā pēc bagāžas pārvadāšanas tarifa kā par 20 kg bagāžas.

Gadījumā, ja pasažieris nepilda rokas bagāžas pārvadāšanas noteikumus, pasažierim pārvadājums tiek atteikts.

Pasažierim ir jāatlīdzina visi zaudējumi, kuri radušies rokas bagāžas, mājdzīvnieku (suņu, kaķu, putnu) pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu rezultātā.


Rokas bagāžas un nelielu mājdzīvnieku pārvadāšanas kārtība starptautiskajā satiksmē ar Rietumeiropas valstīm >>>