Izvēlne

ROKAS BAGĀŽAS un DZĪVNIEKU PĀRVADĀŠANA starptautiskā satiksmē ar NVS valstīm, Lietuvu un Igauniju

Atļauts

  • < 36 kg

    Bez maksas pārvadājamās rokas bagāžas kopējais svars nedrīkst pārsniegt 36 kg (uz pilnu vai bērnu braukšanas dokumentu).

  • < 200 cm

    Elektronisko, sadzīves, videotehniku un audiotehniku drīkst pārvadāt kā rokas bagāžu, ja to izmēri trīs dimensiju summā nepārsniedz 200 cm.

  • Ratiņi

    Kā rokas bagāžu virs noteiktās normas atļauts pārvadāt saliekamos bērnu un invalīdu ratiņus, ja bērns vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kam paredzēti šie ratiņi, brauc šajā vilcienā.

Dzīvnieki

Pasažierim ir tiesības vest sev līdzi mājdzīvniekus (suņi, kaķi, putni) ar noteikumu, ka šiem mājdzīvniekiem ir veterinārie dokumenti. Mājdzīvniekus pārvadā kā rokas bagāžu (tam speciāli paredzētajos konteineros (būris, kaste vai grozs).

Suņiem, kas neceļo atsevišķā dzīvnieku pārvadāšanai paredzētajā konteinerā, jābūt uzpurnim un pavadai. Suņus (ne vairāk par 2 suņiem) drīkst pārvadāt kupejas vagona atsevišķā kupejā, kā arī augstākas klases vagona kupejā. Turklāt pasažierim ir jāmaksā par visām neaizņemtajām vietām kupejā pēc pilnā tarifa.

Ja pārvadātājs  nevar piešķirt atsevišķu kupeju dzīvnieku pārvadāšanai, tad šāds pārvadājums nav pieļaujams.

Atsevišķa samaksa par mājdzīvnieku pārvadāšanu netiek piemērota.

Pasažierim pašam jārūpējas par rokas bagāžas saglabāšanu, kā arī par pārvadājamiem sīkajiem mājdzīvniekiem (suņiem, kaķiem, putniem).

Pasažieris atbild par pārvadājamo dzīvnieku vai putnu sanitāro un higiēnas normu ievērošanu un tam ir jānodrošina pienācīga vagona uzkopšana.


NB!

Rokas bagāža, kuras svars lielāks par pieļaujamo, bet nepārsniedz 50 kg, pasažierim jānoformē kā bagāža un jāsamaksā pēc bagāžas pārvadāšanas tarifa kā par 20 kg bagāžas.

Gadījumā, ja pasažieris neievēro rokas bagāžas pārvadāšanas noteikumus, pasažierim pārvadājums tiek atteikts.

Pasažierim ir jāatlīdzina visi zaudējumi, kuri radušies rokas bagāžas, mājdzīvnieku (suņu, kaķu, putnu) pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu rezultātā.