Izvēlne

Braukšanas dokumentu nodošana

NEIZMANTOTO BRAUKŠANAS DOKUMENTU NODOŠANA

 

KASĒ NOFORMĒTĀ BRAUKŠANAS DOKUMENTA NODOŠANA

ELEKTRONISKĀ BRAUKŠANAS DOKUMENTA NODOŠANA

NEIZMANTOTĀ BRAUKŠANAS DOKUMENTA NODOŠANA CITAS VALSTS DZELZCEĻA BIĻEŠU KASĒ

GRUPAS BRAUKŠANAS DOKUMENTU NODOŠANA

NEIZMANTOTĀ BRAUKŠANAS DOKUMENTA NODOŠANA NELAIMES GADĪJUMA VAI SLIMĪBAS DEĻ

KOMISIJAS NODEVA

Kasē noformētā braukšanas dokumenta nodošana

Ja kasē noformētais  braukšanas dokuments nav izmantots pilnībā vai daļēji, nododot braukšanas dokumentu stacijas kasē zemāk norādītajos termiņos, var saņemt:

 • ne vēlāk kā 24 stundas līdz vilciena atiešanai – pilnu biļetes un vietkartes vērtību;
 • pēc 24 stundām, bet ne vēlāk kā 6 stundas līdz vilciena atiešanai – pilnu biļetes vērtību un 50% vietkartes vērtības;
 • mazāk par 6 stundām līdz vilciena atiešanai, bet ne vēlāk par 1 stundu pēc vilciena atiešanas – tikai pilnu biļetes vērtību;
 • gadījumā, ja brauciens tiek pārtraukts kādā no dzelzceļa maršruta stacijām, 3 stundu laikā kopš vilciena, ar kuru braucis pasažieris, pienākšanas šai stacijā – biļetes vērtību par nenobraukto attālumu, bez vietkartes vērtības.

 

Ja pasažieris nav uzsācis braucienu, servisa pakalpojuma maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

Elektroniskā braukšanas dokumenta nodošana                           

 

Portālā travel.ldz.lv iegādāto braukšanas dokumentu var noformēt un veikt tā nodošanu tikai LDZ kasē. Šādu braukšanas dokumentu (ja pasažierim ir tikai pasūtījuma apstiprinājums un pasažieris nav atteicies no elektroniskās reģistrācijas) pasažieris var nodot LDZ kasē jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā 1 stundu līdz vilciena atiešanai no tā maršruta sākumstacijas.

Ja pasažieris atteicies no elektroniskās reģistrācijas, neizmantoto braukšanas dokumentu var nodot jebkurā laikā līdz vilciena atiešanai vai arī 1 stundas laikā pēc vilciena atiešanas no pasažiera izvēlētās iekāpšanas stacijas.

       NODOŠANAS TERMIŅI UN SUMMA ATGRIEŠANAI

Pēc neizmantotā braukšanas dokumenta, kas tika noformēts braucienam starptautiskajā vai iekšzemes satiksmē starptautiskajā pasažieru vilcienā, nodošanas LDZ kasē klienta kontā tiek ieskaitīta nauda norādītajā apjomā:

 

 •  ne vēlāk kā 24 stundas līdz vilciena atiešanai – pilna brauciena maksa, kas sastāv no biļetes un vietkartes maksas summas;
 •  mazāk kā 24, bet ne vēlāk kā 6 stundas līdz vilciena atiešanai – pilna biļetes maksa un 50% vietkartes maksas;
 •  mazāk kā 6 stundas līdz vilciena atiešanai, bet ne vēlāk kā 1 stundu pēc vilciena atiešanas no pasažiera iekāpšanas stacijas (ja pasažieris atteicies no elektroniskās reģistrācijas) -  tikai biļetes maksa.

 

Ja pasažieris nav uzsācis braucienu, servisa pakalpojuma maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

       NAUDAS IESKAITĪŠANA KONTĀ

Par neizmantoto braukšanas dokumentu nauda klienta kontā tiks ieskaitīta šādos termiņos:

 • ja nodoti visi vienā pasūtījumu grozā samaksātie pakalpojumi – 10 kalendāro dienu laikā no nodošanas dienas:
 • ja nodota daļa no vienā pasūtījumu groza samaksātajiem pakalpojumiem – 10 kalendāro dienu laikā no pēdējā pakalpojuma sniegšanas dienas.

Neizmantotā braukšanas dokumenta nodošana citas valsts dzelzceļa biļešu kasē

Ja pasažieris ar neizmantoto braukšanas dokumentu (LDZ kasē noformēto) vēršas dzelzceļa biļešu kasē, kas atrodas Armēnijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Gruzijā, Igaunijā, Kazahstānā, Kirgizstānā, Krievijas Federācijā, Lietuvā, Moldovā, Tadžikistānā, Turkmenistānā, Ukrainā, Uzbekistānā, viņam tiek izsniegts AVS „Ekspresis” palīgdokuments, kas apliecina pasūtītās vietas atdošanu AVS „Ekspresis” sistēmā, bet naudas atmaksa nenotiek.

Lai naudu ieskaitītu klienta kontā, ar neizmantoto braukšanas dokumentu un saņemto AVS „Ekspresis” palīgdokumentu 1 mēneša laikā no vilciena atiešanas datuma jāvēršas LDZ kasē, uzrādot pasažiera personas apliecinošu dokumentu.

Norādītā termiņa nokavēšanas gadījumā naudas atmaksa klienta kontā par neizmantotiem braukšanas dokumentiem iespējama tikai pretenziju kārtībā. Tad rakstisks iesniegums adresējams SIA „LDZ CARGO” Starptautisko pasažieru pārvadājumu daļai, Dzirnavu ielā 147 k-2, Rīgā, LV-1050 un tam pievienojams neizmantotais braukšanas dokuments un AVS „Ekspresis” palīgdokuments, kas apliecina pasūtītās vietas atdošanu AVS „Ekspresis” sistēmā.

Ja pasažiera vietas atgriešana AVS „Ekspresis” sistēmā ir noformēta citas valsts dzelzceļa biļešu kasē un veikta manuāli (tieši uz braukšanas dokumenta izdarīta atzīme par pasūtītās vietas atdošanu AVS „Ekspresis” sistēmā), naudas atmaksa klienta kontā par neizmantotiem braukšanas dokumentiem iespējama tikai pretenziju kārtībā (rakstisks iesniegums). Šajā gadījumā pievienojams neizmantotais braukšanas dokuments ar attiecīgo atzīmi par vietas atdošanu AVS „Ekspresis” sistēmā.

GRUPAS BRAUKŠANAS DOKUMENTU NODOŠANA

Nododot  neizmantotos grupas braukšanas dokumentus:

 •  ja braukšanas dokuments nodots kasē ne vēlāk kā 7 dienas līdz vilciena atiešanai, tiek atmaksāta pilna biļetes un vietkartes maksa;
 • ja braukšanas dokuments nodots kasē vēlāk kā 7 dienas līdz vilciena atiešanai, bet ne vēlāk kā 3 dienas līdz vilciena atiešanai, tiek atmaksāta pilna biļetes maksa un 50% no vietkartes maksas;
 • ja braukšanas dokuments nodots kasē vēlāk kā 3 dienas līdz vilciena atiešanai, bet ne vēlāk kā vienu stundu pēc vilciena atiešanas no grupas maršruta sākumstacijas, tiek atmaksāta tikai biļetes maksa.

 

Ja pasažieri nav uzsākuši braucienu, servisa pakalpojuma maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

NEIZMANTOTĀ BRAUKŠANAS DOKUMENTA NODOŠANA NELAIMES GADĪJUMA VAI SLIMĪBAS DEĻ

KASĒ NOFORMĒTAIS BRAUKŠANAS DOKUMENTS Ja pasažieris nevar uzsākt vai turpināt braucienu slimības vai nelaimes gadījumā, tad pasažierim 10 dienu laikā pēc ārstniecības iestādes izdotā dokumenta derīguma termiņa izbeigšanās jādodas uz biļešu kasi atzīmes uzlikšanai. Lai saņemtu naudu par neizmantoto braukšanas dokumentu pasažierim, pievienojot neizmantoto braukšanas dokumentu ar atzīmi un ārstniecības iestādes izziņu, jāvēršas ar rakstisku iesniegumu SIA „LDZ CARGO” Starptautisko pasažieru pārvadājumu daļā. Šajā gadījumā tiek atmaksāta tikai pilna biļetes maksa. Vietkartes maksa šādos gadījumos netiek atlīdzināta.

 ELEKTRONISKAIS BRAUKŠANAS DOKUMENTS

Ja pasažierim slimības vai nelaimes gadījuma dēļ nav iespējams saņemt braukšanas dokumentu LDZ kasē, pasažieris var, pievienojot pasūtījuma apstiprinājumu un ārstniecības iestādes izziņu, vērsties ar rakstisku iesniegumu SIA „LDZ CARGO” Starptautisko pasažieru pārvadājumu daļā 10 dienu laikā pēc ārstniecības iestādes izdotā dokumenta derīguma termiņa izbeigšanās.

Ja lēmums par naudas atmaksu pieņemts par labu pasažierim, tad nauda tiek ieskaitīta klienta kontā, no kura tika veikta pasūtījuma samaksa. Pasažierim tiek atmaksāta tikai pilna biļetes maksa. Vietkartes maksa netiek atmaksāta.

Ja pasažieris nav uzsācis braucienu, servisa pakalpojuma maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

KOMISIJAS NODEVA

Par neizmantotā braukšanas dokumenta nodošanu tiek ieturēta komisijas nodeva (par katru vietu):

guļamvagona (SV) biznesa klases kupejā (par divām vietām)

EUR - 8,54

SV vagonā

EUR - 5,69

Kupejas vagonā

EUR - 4,27

Vietkaršu vagonā

EUR - 2,85

Kopējā vagonā

EUR - 1,42


 Par neizmantoto organizētas pasažieru grupas braukšanas dokumenta  nodošanu tiek ieturēta komisijas nodeva (par katru vietu):

guļamvagona (SV) biznesa klases kupejā

EUR - 22,76

SV vagonā

EUR - 14,23

Kupejas vagonā

EUR - 11,38

Vietkaršu vagonā

EUR - 8,54

Kopējā vagonā

EUR - 4,27

Komisijas nodeva, kas iekasēta par braukšanas dokumentu noformēšanu, pasažieriem netiek atgriezta.