Izvēlne

Mobilie pacēlāji (PRM)

Lai atvieglotu iespēju nokļūt vilcienā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (turpmāk tekstā - PRM), noteiktās pasažieru stacijās valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” var nodrošināt PRM iecelšanu un izcelšanu no vilciena vagona uz peronu, izmantojot mobilos pacēlājus.

PRM, kam nepieciešama palīdzība, jāpaziņo valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” par savu plānoto braucienu vismaz 48 stundas pirms brauciena sākšanas pa bezmaksas tālruni 8002 1181 vai elektroniskā veidā. Pakalpojumu var pieteikt darba dienās no pulksten 8.00 līdz 17.00.

Ja pieprasījums tiek sūtīts elektroniskā veidā, tad pieteicējam ir jāaizpilda noteikta parauga anketa un jānosūta tā uzziņu dienestam elektroniski uz e-pasta adresi uzzinas@ldz.lv. 

PRM, kura saņēmusi apstiprinājumu par pieteiktā pakalpojuma sniegšanu, ir pienākums ierasties attiecīgajā dzelzceļa stacijā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pieteikumā norādītā vilciena atiešanas laika.

PRM anketa šeit