Izvēlne

Grupu Ceļojumi

GRUPU BRAUCIENU NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA


Lai iegadātos braukšanas dokumentus grupas braucienam vispirms nepieciešams nosūtīt rakstisku pieteikumu, uz kura pamata tiks rezervētas vietas.

1.1. Rakstiskus pieteikumus vietu rezervēšanai organizētā grupā (10 un vairāk pasažieriem), maksājot par braucienu skaidrā naudā, var iesniegt skenētus elektroniskā veidā acb@ldz.lv vai jebkurā biļešu kasē, kurā notiek braukšanas dokumentu noformēšana braucieniem starptautiskajos pasažieru vilcienos.

Ja pieteikums tika iesniegts biļešu kasē, tad rezervēto vietu braukšanas dokumentu noformēšana, tiek veikta tajā biļešu kasē, kurā tika iesniegts pieteikums.

1.2. Rakstiskus pieteikumus vietu rezervēšanai organizētā grupā (10 un vairāk pasažieriem), maksājot par braucienu bezskaidrā naudā, var iesniegt  skenētus elektroniskā veidā acb@ldz.lv

Braukšanas dokumentu noformēšana rezervētajām vietām organizētai pasažieru grupai, tiek veikta SIA „LDZ CARGO” pārvadājumu norēķinu biroja braukšanas dokumentu noformēšanas punktā pēc adreses: Rīga, Turgeņeva iela 14, 513.kab.

Maksa par vietu rezervēšanas pakalpojumu organizētas pasažieru grupas pārvadājumam (pēc pieteikuma):

VIP vagonā (par divām vietām) EUR - 7.11;
SV vagonā  EUR - 4.98;
Kupejas vagonā  EUR - 3.56;
Vietkaršu vagonā  EUR - 2.85;
Kopējā vagonā EUR - 2.13.

Pieteikuma Paraugs >>>

Pieteikumu paraksta juridiskas personas – uzņēmuma, organizācijas, tūrisma firmas u.c. vadītājs vai grupas vadītājs, ja pieteikumu iesniedz fiziskas personas.

Aizpildot pieteikumu, lūdzam norādīt visu nepieciešamo informāciju. Ja pieteikumu raksta juridiska persona, pieteikumam jābūt noformētam uz firmas veidlapas, tam jābūt parakstītam un ar zīmogu. Nepareizi noformētie pieteikumi netiek pieņemti.

Par grupu tiek uzskatīts 10 vai vairāk pasažieri, kas brauc vienā vilcienā pēc viena maršruta. Vienas grupas pasažieri var ceļot dažādu tipu vagonos.

Grupas sastāvu nosaka pēc pieaugušo pasažieru samaksāto biļešu skaita. Divus bērnus vecumā līdz 10 gadiem uzskaita kā vienu pieaugušo pasažieri.