Elektroniskos braukšanas dokumentus, kas tika iegādāti portālā travel.ldz.lv pēc 2017.gada 20.decembra, kā arī visu NVS valstu dzelzceļu administrāciju, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas biļešu kasēs, kur tiek izmantots AVS “Ekspresis”, iespējams:

  • atgriezt, ja pasažieris atsakās no brauciena;
  • pārformēt.

Elektronisko braukšanas dokumentu atgriešana, ja pasažieris atsakās no brauciena

Veicot neizmantoto elektronisko braukšanas dokumentu atgriešanu citas valsts biļešu kasē, vietas tiek atgrieztas AVS “Ekspresis”.

Elektroniskajos braukšanas dokumentos norādīto vietu atgriešana biļešu kasē tiek veikta, nenoformējot tās uz noteiktā parauga veidlapas:

  • ar elektronisko reģistrāciju – ne vēlāk kā vienu stundu līdz vilciena atiešanai no tā maršruta sākumstacijas;
  • bez elektroniskās reģistrācijas – ne vēlāk kā vienu stundu pēc vilciena atiešanas no pasažiera iekāpšanas stacijas.

Naudas norēķini ar pasažieri par biļešu kasē atgriezto elektronisko braukšanas dokumentu. netiek veikti. Pasažierim tiek izsniegts AVS “Ekspresis” Palīgdokuments, kas apstiprina vietas atgriešanu.

Elektronisko braukšanas dokumentu pārformēšana 

Elektronisko braukšanas dokumentu pārformēšana tiek veikta braukšanas dokumentā norādītās pasažiera maršruta sākumstacijas biļešu kasē, noformējot jaunu braukšanas dokumentu un veicot neizmantotā elektroniskā braukšanas dokumenta atgriešanu.

Gadījumā, ja elektroniskais braukšanas dokuments tiek pārformēts citas valsts biļešu kasē:

  • jauna braukšanas dokumenta samaksa tiek veikta tās valsts valūtā, kur tiek noformēts jauns braukšanas dokuments;
  • veicot neizmantotā elektroniskā braukšanas dokumenta atgriešanu, vieta tiek atgriezta AVS “Ekspresis”.

Elektronisko braukšanas dokumentu pārformēšana tiek veikta:

  • ar elektronisko reģistrāciju – ne ātrāk kā 24 stundas un ne vēlāk kā vienu stundu līdz vilciena atiešanai no tā maršruta sākumstacijas;
  • bez elektroniskās reģistrācijas – ne ātrāk kā 24 stundas un līdz vilciena atiešanas brīdim no pasažiera iekāpšanas stacijas.

Naudas norēķini ar pasažieri par biļešu kasē atgriezto elektronisko braukšanas dokumentu. netiek veikti. Pasažierim tiek izsniegts AVS “Ekspresis” Palīgdokuments, kas apstiprina vietas atgriešanu. 

 

Lai nauda par neizmantoto elektronisko braukšanas dokumentu tiktu ieskaitīta klienta kontā, pasažierim ir jāvēršas LDz biļešu kasē (kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā) jebkurā laikā līdz vilciena atiešanai vai viena mēneša laikā no vilciena atiešanas brīža, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un AVS “Ekspresis” Palīgdokumentu, kas apstiprina vietas atgriešanu.

Par neizmantoto braukšanas dokumentu pienākošos naudas līdzekļu ieskaitīšana klienta kontā visos gadījumos tiek veikta termiņos, kurus paredz portālā travel.ldz.lv izvietotie Braukšanas dokumentu iegādes un atgriešanas noteikumi.

Visi jaunumi