Tā kā kopš šī gada 16.marta līdz ierobežojumu atcelšanai ir apturēti starptautiskie dzelzceļa pasažieru pārvadājumi, par neizmantotajiem braukšanas dokumentiem, kas tika iegādāti braucieniem uz atceltajiem vilcieniem, tiek atgriezta nauda.

Atgādinām, ka iesniegumi naudas līdzekļu atgriešanai par neizmantotajiem braukšanas dokumentiem tiek pieņemti 6 mēnešu laikā, sākot no braukšanas dokumentā norādītās brauciena dienas.

Portālā travel.ldz.lv iegādātos braukšanas dokumentus var nodot atpakaļ, nosūtot iesniegumu elektroniski uz uzzinas@ldz.lv .

Lai saņemtu naudu par LDZ kasēs iegādātajiem braukšanas dokumentiem, to oriģināli kopā ar iesniegumu jānosūta pa pastu, adresējot:

SIA “LDZ CARGO”

Dzirnavu iela 147 K-1

Rīga, LV-1050

Starptautisko pasažieru pārvadājumu daļai

 

Iesnieguma veidlapa atrodama šeit.

Visi jaunumi