Patlaban tas aizņem 87 Ha lielu platību priežu mežā Juglas ezera krastā. Uz muzeju pārvestas, uzstādītas un iekārtotas 118 senas celtnes no visiem vēsturiskajiem Latvijas novadiem – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales no 17. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 30. gadu otrajai pusei.

Muzejā izveidotas latviešu zemnieku, amatnieku un zvejnieku sētas. Visās apskatāma pastāvīgā ekspozīcija – sadzīves un darba priekšmeti, interjera iekārtojums –kas raksturo laika posmu, novadu un mājas saimnieku nodarbošanos. Apmeklētāji var iepazīties ar Kurzemē dzīvojošo lībiešu zvejnieku, Latgales krievu vecticībnieku saimniecībām. 1997. gada 16. maijā tika atklāta „Jaunsaimnieku” sēta kā liecinājums 1920. gada Agrārajai reformai.

Muzejā strādā amatnieki, svin latviešu gadskārtu ieražu svētkus, izstāžu zālē var skatīt tautas lietišķās mākslas studiju un muzeja krājuma izstādes. Muzeju gadā apmeklē vairāk nekā 135 tūkstoši cilvēku no visas pasaules.

Adrese:

Brīvības gatve 440, Rīga LV-1024

Kā nokļūt:

No centra ar 1. autobusu līdz pieturai "Brīvdabas muzejs".

Tālrunis:

67994106; kase 67994515; fakss: 67994178

Mājas lapa:

www.brivdabasmuzejs.lv/
Visi apskates objekti